УА КОНКУРСИ

Конкурси су увек прилика да се архитектура без директних ограничења од стране Инвеститора  пренесе на захват конкурса  у пуном обиму и пуном сјају. Конкурси се у Србији организују под називом урбанистичко- архитектонски. Иако  такав назив упућује тимове на израду и урбанистичког и архитектонског решења у пракси најчешће није тако. Урбанисти су ретко чланови тимова а …