Музеј НИКОЛА ТЕСЛА


Адаптације старих индустријских објеката и њихова пренамена нису новина али свакако јесу веома захтевни подухвати. Поред неких мање атрактивних примера обнове ТАТЕ галерија у Лондону https://en.wikiarquitectura.com/building/tate-modern/ је била свакако једна од најзначајних али и најскупљих обнова и пребамена на свету. Након те суме која је била изузетна инвестиција чак и за УК донета је одлука да се следећа бивша енергана Battersea station  пренамени у стамбено – пословни комплекс. За разлику од ТАТЕ где је у адаптацију уложено 150 милиона фунти одлука да се обнова БСПС усмери ка комерцијалним садржајима показала се као изузетно оправдана а зарада од уступања локације REAL ESTATE COMP била је преко 350 милиона фунти.

Најава Владе Републике Србије https://www.politika.rs/scc/clanak/469539/ да ће се Музеј Николе Тесле наћи у старој ТЕ на Дорћолу можда звучи интересантно , али је у Одлука донешена без Студије обнове локације и без процена инвестиције по основу садашњег стања тог објекта (површина степен, оштећења…) и потребе за његовим опремањем у функцији Музеја која се у односу на досадашње примере обнове истог карактера може прелиминарно проценити на више десетина милиона евра.

Мој предлог решења за Музеј НТ је далеко од било какве теме адаптација и физичка је представа Теслиних изума трансформисаних у архитектуру за сада сасвим без шанси да се нађе у Србији посебно услед непостојања процена улагања или добити од пренамене ТЕ у неку другу а не јавну намену а након тога и доношења одлуке о изградњи НОВОГ Музеја Никола Тесла на истој или некој другој локацији уколико би се ТЕ “Снага и светлост” планом и уз сагкасност службе заштите споменика културе пренаменила у пословно стамбени комплекс попут Battersea station real estate у Лондону у Великој Британији.

https://lnkd.in/dxyCbnQX

Уколико би Музеј Никола Тесла био изграђен у форми архитектуре настале инспирисаном његовим изумима, био би то јединствен објекат такве функције и изгледа на свету .

Са овако осмишљеним концептом објекта са вишеструком наменом Музеј би имао могућност да остварује профит од свих компанија које би имале намеру да излажу своје производе  који се могу довести у везу са животом и делом Николе Тесле попут приказаног изложеног електричног аутомобила у специјалној покретној изложбеној платформи у простору Музеја.

PEUGEOT електрични аутомобил који би могао производиту у фабрици у Крагујевцу

Ово решење је било презентовано у Катару 2019. као МУЗЕЈ ФУДБАЛА поводом недавно одржаног Светског првенства у Дохи 2022.

Тренутно је у изради ФИЛМ о Виртуелном Музеју НИКОЛА ТЕСЛА.

Заинтересоване компаније и медисјке куће се могу јавити као спонзори и медијски покровитељи јавне презентације филма која је планирана за мај 2023.

Ово идејно решење је заведено у Архиви Завода за интелектуално својину Србије под бројем A-279/2019