Fit fabricando faber

Vila Ollmo / Como / Italija

“Rudnik urbanizam dizajn i arhitektura ” je studio osnovan posle dve decenije iskustva u saradnji osnivača sa javnim i privatnim sektorom Srbije, u oblasti arhitektonske , urbanističke i konzervatorske oblasti. Dalji rad u struci, biće zasnovan na savremenim i inovativnim pristupima u ovim oblastima, uz primenu saznanja i istraživanja, koja su osnivača vodila ka sticanju zvanja magistra i doktora nauka. Prednost ovog studia je u velikom iskustvu osnivača u saradnji sa javnim sektorom, lokalnim samoupravama , javnim preduzećima i privatnim kompanijama. Pristupajući poslu uz izradu detaljnih analiza, kao dela procesa pripreme za  ostvarivanje jedinstvenih integralnih arhitektonskih i urbanističkih rešenja, na zadovoljstvo svih bivših i budućih klijenata, kreiramo nove i jedinstvene  vrednosti prostora. One postaju reperi i simboli poslovanja naših klijenata, ali i profesionalno odrađenog posla, čija se uspešnost meri kvalitetom saradnje i komunikacije sa klijentima u svim fazama obrade dokumentacije. Veliki broj nagrada na internacionalnom i nacionalnom nivou, potvrda je kvaliteta izrade projekata i urbanističkih planova za potrebe korisnika, a po meri naručioca posla.

 

Zajednička fotografija nagrađenih dizajnera ispred Vile Olmo 2014.