Biografija

 

Obrazovanje :

1997. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu ,  diplomski rad na temu  ” Hotel u zoni gradskog centra “

2013. Magistrirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i stekao  zvanje magistra tehničkih nauka za arhitekturu i urbanizam na temu : “Mogućnosti urbane remodelacije zaštićenih prostorno kulturno – istorijskih celina “.

2016. Doktorirao na  Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, i stekao zvanje doktora   tehničkih nauka za arhitekturu i urbanizam na  temu : “Razvoj podzemnih stambenih objekata i njihova savremena primena u Srbiji“

2019. Stekao zvanje naučni saradnik / sertifikovano od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 

Profesionalni angažman :

 1998 – 2001.       „JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Kragujevac “ ; stručni saradnik na izradi Regulacionih i Generalnih urbanističkih planova , rukovodilac  izrade  Urbanističkih projekata , Regulacionih planova

2001.- 2004.        „Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu “ ; direktor , rukovodilac izrade stručnih  Studija

 2005.- 2013.       „JP Direkcija za urbanizam Kragujevac“ ; glavni projektant , koordinator i rukovodilac izrade urbanističkih projekata , urbanističkih planova , idejnih arhitektonskih rešenja i glavnih projekata javnih , stambenih i stambeno poslovnih objekata

 2014.- 2017.       „JP Direkcija za urbanizam Kragujevac“ ; direktor,  rukovodilac izrade I faze  GUP-a Kragujevac 2025                             

2017. –                   “Rudnik Urbanizam Dizajn i Arhitektura”  ; osnivač, istraživač, urbanista i projektant

2019. –                   glavni predavač i predsedavajući po pozivu na Svetskom kongresu o reciklaži / 13-14 maj 2019. Valencija/Španija

2020.                     glavni predavač i predsedavajući po pozivu na Svetskom kongresu o reciklaži / maj 2020. Rim/Italija

 

Članstvo u strukovnim asocijacijama i društvima :

Inženjerska Komora Srbije , poseduje sledeće licence :

  • odgovorni planer 1000118211 od 2011.
  • odgovorni urbanista 200084205 od 2005.
  • odgovorni projektant 300670104 od 2004.

član Društva Konzervatora Srbije od 2004.

Poslovni podaci :

Poslovno ime biroa : Rudnik urbanizam dizajn arhitektura

Kontakt e mail adresa : office@rudnik.co.rs