Arhitektura

Poslovno stambeni objekti

Poslovno stambeni objekat SBB u ulici Svetozara Markovića / Kragujevac

Za razliku od individualnih objekata, za koje je svakako moguće prispitivanje svih detalja koji su vezani za buduću funkciju i izgled objekta, kod višeporodičnih poslovno – stambenih objekata, koji se najčešće nalaze u gradskim centrima, veliki broj ograničenja za razvoj fizičkih struktura, donosi sa sobom i veliki broj pitanja, na koje se odgovori kriju upravo u stečenim uslovima i obavezama koje direktno ili indirektno utiču na funkcionalna i oblikovna rešenja objekata koji se grade u gradskim centrima. Ključ unapređenje odnosa prema kvalitetu objekta, se nalazi u medjusobnom poverenju koje investitor daje projektantu, sa ciljem omogućavanja izgradnje objekata povišenog standarda, koji se u zonama gradskog centra moraju definisati kao obaveza, a ne slobodna volja ili neobavezujuća odluka na toj relaciji. Postignuti kompromis po mnogim pitanjima koja se postavljaju u procesu izgradnje, vodi ka rezultatu u kojem su vlasnici stanova, investitor ali i grad i građani u prilici da jednako uživaju u blagodetima kvalitetnog pristupa u procesu izgradnje poslovno stambenih objekata.

 

Stambeni objekti

     Stambeni objekat  Pčelice / Kragujevac                         Vila Senić / Kragujevac

Vila Vujić / Kragujevac

Projektovanje individualnih objekata, predstavlja posebno zadovoljstvo i projektantski izazov za svakog arhitektu, i to  pre svega, usled činjenice, da  je za uspešnu realizaciju jedne takve fizičke strukture, potrebno pre svega opredeliti  adekvatno vreme za svaku njegovu fazu, počevši od faze izrade projektnog zadatka,  provere kretanja i orijentacije unutar i oko objekta, preko opredeljenja valsnika ali i projektanta za izbor sistema za snabdevanja objekta energijom, odnosno opremom za održavanje konstantne temperature objekta u svim godišnjim dobima  uz kontinuiranu komunikaciju  posvećenu davanju odgovora na sva pitanja i zahteve budućih korisnika-vlasnika objekta za koji se projekat izradjuje. Provera prioritetnih potreba klijenata, vrši se u više faza, od kojih je najznačajnija stvaranje kvalitetnog i realnog projektnog zadatka, koji sadrži potrebne funkcionalne karakteristike objekta, a koje nesumljivo utiču i na fizičke, ali i finansijske potencijale klijenta, radi   omogućavanja realizacije objekta,  u svemu prema postignutoj saglasnosti na relaciji klijent – projektant.

 

Enterijeri

Cafe Supernova / Ul. Aleksandra I Karadjordjevića / Kragujevac

Unutrašnje uređenje poslovnih ili stambenih prostorija, je zadatak koji za razliku od projektovanja čitavog objekata, predstavlja postupak rešavanje problema mikro celina, u kojima se svaki detalj mora definisati na nivou njegove buduće maksimalne funkcionalne upotrebljivosti, ali istovremeno i vizuelne privlačnosti, u kojoj upravo dizajn predstavlja  instrument za privlačenje klijenata,  radi njegovog efikasnijeg i udobnijeg korišćenja. Konceptualni pristup, ali i mogućnost prilagođavanja svakog enterijera novim zahtevima vlasnika, je zadatak koji zahteva praćenje radova izvedenih po projektu arhitekte, u kojem crtež svoju pravu dimenziju dobija tek sa sinhronizovanjem svih aktivnosti u prostoru, u kojem su prioritetni radovi na oblikovanje zidova i plafona, izrada detalja nameštaja i izbor osvetljenja, upravo radovi koji ambijent čine posebnim, projektovanim po želji klijenta, u kojem unikatno dizajniran prostor, predstavlja njegov osobeni način komunikacije sa bližim i širim okruženjem korisnika tako uređenog prostora.