Konkursi

Urbanističko arhitektonski KONKURSI

Rad na zadatim temama na nacionalnim i internacionalnim konkursima, predstavlja priliku za proveru konceptualnih rešenja, kao i proveru potencijala i kapaciteta radnog tima za različite tematske okvire. Dizajn sa kojim autori nastupaju na konkursima im omogućava proveru novih pristupa u izgradnji  uz primenu novih materijala i pristupa projektovanju , koji se tako primenjeni, svakako nadalje mogu koristiti i prilikom rada na projektima za klijente koji poslove naručuju od strane iskusnih timova, koji su u tom smislu siguran izbor za saradnju za potrebe izrade projekata , posebno u slučajevima zahteva za unikatnim projektima konceptualne prirode. Nagrade predstavljaju potvrdu kvaliteta rada i  pristupa projektovanju, koje na konkursnim temama najčešće zahteva posebnu fazu istraživanja, u kojoj se konačno rešenje pojavljuje kao, rezultat kompletnog uvida u terenske, infarstrukurne i vizuelne karakteristike lokacije, za koju se određeni konkurs raspisuje.

 

TRI ŽDRALA / Lokacija 1 / Tajpei/Tajvan/ Republika Kina

Dizajn nagradjen bronzanom nagradom u ITALIJI 2013/2014

Arhitektura Novog Gradskog Muzeja Umetnosti u Tajpeju na Tajvanu u Republici Kini , kreirana od strane biroa “Rudnik Urbanizam Dizajn Arhitektura”, simbolično predstavlja pticu u gnezdu na zelenoj terasi-parku  pored reke, koja se može prepoznati iz velike daljine ali i iz pozicije šetališta pored reke Jinge. Oblik muzeja je nesputan minimalistički uravnotežen pokret ptice Ždral,  sa  atrijumom u formi ptičjih pluća, u koja se svež vazduh i sunčeva svetlost prostiru putem otvora na zelenom krovu Muzeja. Sa svojim krilima kao izložbenim prostorom, i glavom ždrala  kao umetničkim tematskim restoranon, posetioci  na jedninstven način mogu uživati u pogledu na prirodu u okruženje.

https://competition.adesignaward.com/design.php?ID=30707

TRI ŽDRALA / Lokacija 2 / Helsinki / Muzej Gugenhajm

Idejno rešenje kreirano je za potrebe aplikacije na najvećem tematskom svetskom onlajn konursu  za Muzej Gugenhajm u Helsinkiju 2015. Baltičko more i finski zaliv, naglašavaju snažnu vezu između arhitekture i prirode, u kojoj dizajn Guggenhajm Muzeja u Helsinkiju u obliku Ždrala, otelotvoruje koncept sinergije prirode i ljudskih potreba za umetnošću u jednu građevinsku strukturu. Nedostajući deo zagonetke Eteläsatama, koja će se uklopiti u ambijent stare luke Helsinkija,  predstavlja simbioza  hotela PALACE, parkiranih Kruzera, koji se obično nalaze u zalivu na terminalu Helsinki Olimpija i prirode koju predstavlja Vuori Park. Ptica u gnezdu bi mogla biti onaj deo koji nedostaje, jer je Finska zemlja koja ponosno služi prirodi, sa najvećom kolonijom ždralova na severu Evrope, koji svoj let prilikom migraciji ka jugu započinju upravo iz Finske. Jedan od njih mogao je i trajno ostati na pristaništu stare luke kao GUGENHAJMOV čuvar umetničkog blaga.

http://designguggenheimhelsinki.org/exhibition/participating-architects

 

TRI ŽDRALA / Lokacija 3 / Sukijan / Republika Kina

Idejno rešenje Naučnog centra za botaniku predstavlja jedno od najuspešnijih ostvarenja biroa  Rudnik dizajnirano za ‘NaTian’ Cup International Design Competition 2017. koji je organizovan od strane grada Sukijana, biroa za planiranje Sukijana i firme CBC.  Dizajn je ponovo kreiran u obliku ptice Ždral , kao tradicionalnog simbola u kineskoj kulturi za sreću i dugovečnost. Ptica Ždral u ovom slučaju kao motiv prati konceptualnu ideju iz dizajna centralnog parka Sukijan Lejksajd, gde je centralna osa parka postavljena kao parkovska staza, inspirisana tradicionalnom kineskom  svilenom maramom i njenim oblikom prilikom njenog dodira sa tlom. ‘NaTian’ Cup International Design u tom smislu, simbolično je predstavljao jedinstvenu pozivnicu za dizajn ukrasa na osi kretanja parka -marame , za šta je kao motiv ponovo uzeta ptica Ždral kao nacionalna ptica Kine, i buduća arhitektonska struktura, koji je mogla u ovom slučaju biti domaćin Naučnog centra za botaniku. Enterijer Centra rađen je kao višenamenski jedinstveni prostor u kojem se kretanje ali i učenje posmatraju kao deo istog doživljaja.

 

Centar 3d model vizuelizacija objekta u parku

 

http://natiancompetition.uedmagazine.net/2017/enresult.html

Enterijer konceptualno rešenje u osnovi i 3d vizuelizacija

Enterijeri – i Varijante 2 lokacije Centra 3d vizuelizacija