Publikacije

Knjiga “Arhitektonske Remodelacije” osnivača studia “Rudnik Urbanizam Dizajn i Arhitektura” nagrađena je 2016. na medjunarodnoj manifestaciji  “Salon Urbanizma” održanoj u Sremskim Karlovcima , čime je kvalitet odbranjene magistarske teze autora, na osnovu koje je knjiga priredjena , dokazan i na međunarodnoj sceni. Ova publikacija promoviše  teoretske i primere iz nacionalne i internacionalne prakse na temu urbane obnove u zaštićenim zonama gradskih centara . Autor je jedan od retkih istraživača, koji je odbranio magistarsku tezu u oblasti remodelacije nasleđa, koja kao tema postaje sve prisutnija prilikom nemere investitora da intervenišu na nasleđenom tkivu, bilo da su u pitanju vlasnici nepokretnosti kao fizička ili pravna lica. Publikacija ima suštinsku poruku, a to je da su nadgradnje u gradskim centrima moguće, čak i kada su u pitanju zaštićeni objekti i celine najvišeg stepena zaštite, pod uslovom da se takve intervencije odvijaju uz multidisciplinarne pristupe, bazirane na ekonomskoj održivosti nasledja koja zavisi od stepena uspostavljenog kompromisa na relaciji vlasnik- investitor-služba zaštite nasledja.