ПУБЛИКАЦИЈЕ

Књига “Архитектонске Ремоделације” оснивача студиа “Рудник Урбанизам Дизајн и Архитектура” награђена је 2016. на међународној манифестацији  “Салон Урбанизма” одржаној у Сремским Карловцима , чиме је квалитет одбрањене магистарске тезе аутора, на основу које је књига приређена , доказан и на међународној сцени. Ова публикација промовише  теоретске и примере из националне и интернационалне праксе на тему урбане обнове у заштићеним зонама градских центара . Аутор је један од ретких истраживача, који је одбранио магистарску тезу у области ремоделације наслеђа, која као тема постаје све присутнија приликом намере инвеститора да интервенишу на наслеђеном ткиву, било да су у питању власници непокретности као физичка или правна лица. Публикација има суштинску поруку, а то је да су надградње у градским центрима могуће, чак и када су у питању заштићени објекти и целине највишег степена заштите, под условом да се такве интервенције одвијају уз мулти дисциплинарне приступе, базиране на економској одрживости наследја која зависи од степена успостављеног компромиса на релацији власник- инвеститор-служба заштите наследја.