УА КОНКУРСИ

Конкурси су увек прилика да се архитектура без директних ограничења од стране Инвеститора  пренесе на захват конкурса  у пуном обиму и пуном сјају. Конкурси се у Србији организују под називом урбанистичко- архитектонски. Иако  такав назив упућује тимове на израду и урбанистичког и архитектонског решења у пракси најчешће није тако. Урбанисти су ретко чланови тимова а још ређе у жирију. Конкурси се тако своде на архитектонске бравуре са веома скромним урбанистичким прилозима који немају  употребну вредност за унапређење планске документације. Често се на конкурсима као програмски прилог поставља важећа планска документација али се дешава (ретко) и да се од тимова заиста тражи и урбанистичка провера уз могућност измене планске документације која наравно иде као корак пре сваког пројектовања. Такви конкурси су посебно пожељни за велике захвате који указују управо на потребу урбанистичке интервенције који би тако морала  бити и вреднована. Међутим у пракси се то веома ретко дешава !  Наравно разлог за то је непостојање урбанисте у жиријима. Тако се конкурси уместо промишљања на тему урбанизма своде на формалан однос према разматрању распореда функција и инфраструктуре  и тимови се стандардно  држе планова који су важећи, јер им је тако лакше али и сматрајући да ће ако предложе нову функцију или нову инфраструктуру мрежу њихов рад бити одбачен. Наравно за давање урбанистичких предлога потребан је искусан члан тима који би образложио потребу дислокације функција односно увођења нових инфраструктурних праваца.  Конкурси без такве разраде  не доносе добро ни струци ни грађанима па се однос  према овој теми свакако мора мењати.  Промене би се могле одвијати тако што би сваки конкурс имао барем по једног урбанисту и то некога ко има значајне референце па је сарадња урбаниста и архитеката неопходна у мери која подразумева жири који није састављен од теоретичара професора са Архитектонских Факултета већ и од искусних урбаниста који урбанизам и израду планова сагледавају на значајно вишем нивоу управо због њиховог искуства у изради урбанистичке документације.

Урбанистичко – архитектонски конкурси у Србији се данас углавном своде на избор најлепше презентације чак и у случајевима када је урбанистички аспект код таквих решења обрађен на најнижем нивоу.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *