ОСНИВАЧ

 

др Александар Рудник Милановић

Образовање :

1997.  Дипломирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду ,  дипломски рад на тему  ” Хотел у зони градског центра “

2013.    Магистрирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, и стекао  звање магистра техничких наука за архитектуру и урбанизам на тему : “Могућности урбане ремоделације заштићених просторно културно – историјских целина “.

2016.    Докторирао на  Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, и стекао звање доктора   техничких наука за архитектуру и урбанизам на  тему : “Развој подземних стамбених објеката и њихова савремена примена у Србији“

2019 .   Стекао звање – научни сарадник / сертификовано од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја

 

Професионални ангажман :

 1998 – 2001.        „ ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Крагујевац “ ; стручни сарадник на изради Регулационих и Генералних урбанистичких планова , руководилац  израде  Урбанистичких пројеката , Регулационих планова

2001.- 2004.        „ Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу “ ; директор , руководилац израде стручних  Студија

 2005.- 2013.       „ ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац  “ ; главни пројектант , координатор и руководилац израде урбанистичких пројеката , урбанистичких планова , идејних архитектонских решења и главних пројеката јавних , стамбених и стамбено пословних објеката

 2014.- 2017.       „ ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац “ ; директор,  руководилац израде I фазе  ГУП-а Крагујевац 2025                             

 2017.-                   “ Рудник Урбанизам Дизајн и Архитектура ”  ; оснивач, истраживач, планер, урбаниста , пројектант и дизајнер

 

Публиковани текстови о архитектури и урбанизму

Колумниста дневног листа ПОЛИТИКА од 2013 . –

 

Чланство у струковним асоцијацијама и друштвима :

Инжењерска Комора Србије , поседује следеће лиценце :

  • одговорни планер 1000118211 од 2011.
  • одговорни урбаниста 200084205 од 2005.
  • одговорни пројектант 300670104 од 2004.

члан Друштва Конзерватора Србије од 2004.

Пословни подаци :

Пословно име бироа : Рудник урбанизам дизајн архитектура

Крагујевац / Србија

Контакт е маил адреса : office@rudnik.co.rs