Urbanizam

Dr Aleksandar Rudnik Milanović odgovorni urbanista za izradu Plana Detaljne Regulacije za poslovni kompleks “Kronošpan” u Lapovu

Uprkos činjenici da je Urbanizam relativno mlada naučna – tehnička disciplina, ona se kao prvi korak ka bilo kojem procesu građenja, uvek posmatra kao strateška dokumentacija, nezavisno od hijerarhije planske ili urbanističko – tehničke dokumentacije koja se prostorom bavi u zakonskim okvirima. Pristup rešavanju prostornih, dvodimenzionalnih problema, jednako je zahtevan kao i pristup rešavanja problemima trodimenzionalnih struktura. Izbor tima za rešavanje urbanističkih tema, je značajna odluka koja može doneti veliki benefit investitorima, ukoliko se urbanističko rešenje usmerava na bazi projektnog zadatka koji je formiran na realnim osnovama, u skladu sa potrebama i budžetom klijenta, u kojem se upravo u zavisnosti od kvalitetnog rešenja u urbanističkom planu, može omogućiti znatno manji nivo problema u narednom koraku, izradi tehničke dokumentacije za objekte, koji su bili predmet analiziranja njihove funkcije na nivou urbanističkog plana. Rukovodilac urbanističkog tima, mora imati potrebne reference za svaki nivo urbanističkih problema koji se ispred njega nadje, bilo da je u pitanju strateško usmeravanje grada ili organizacija funkcionisanja parcele i objekta za komercijalne ili privatne namene. Kako je Zakon o planiranju i izgradnji RS, omogućio angažovanje privatnih timova za izradu urbanisti;kih planova i projekata, saradnja sa ovim studiom , investitorima svakako može omogućiti realizaciju svih poslovnih planova za koje je urbanizam njihova polazna tačka.

UP / Urbanistički projekti

 • Urbanistički projekat novog groblja ” Svine ” u Petrovcu na Mlavi  / rukovodilac izrade
 • Urbanistički projekat zanatskog centra ” 1maj ” u Petrovcu na Mlavi / rukovodilac izrade
 • Urbanistički projekat postrojenja za prečišćavanje vode u kompleksu fabrike kože “Partizan” / rukovodilac izrade
 • Urbanistički projekat dela naselja Sušica uz ulicu Vojvođansku / rukovodilac izrade
 • Urbanistički projekat revitalizacije stambenog naselja ” Aerodrom” sa Idejnim rešenjem mogućih intervencija na postojećim objektima / rukovodilac izrade
 • Urbanistički projekat za MB TS 10/04 Kv br.25 ” Centar za Strna žita ” /  rukovodilac izrade
 • Urbanistički projekat ” Gradsko Sajmište ” sa Idejnim rešenjem hale 1/  rukovodilac izrade
 • Urbanistički projekat Dečje odmaralište Kopaonik sa Idejnim rešenjem objekata / rukovodilac izrade
 • Urbanistički projekat sa Idejnim rešenje /BIA/ Zlatibor
 • Urbanistički projekat sa Idejnim rešenjem /MUP/Zlatibor

PDR / Planovi detaljne regulacije i regulacioni planovi

 • Regulacioni plan “Metino Brdo” / član radnog tima
 • Regulacioni plan centra Jagodine – Izmena i dopuna DUP-a regulacije centra Jagodine / rukovodilac izrade
 • Plan detaljne regulacije groblja “Debeljak” / rukovodilac izrade
 • Plan detaljne regulacije “Radna Zona I “Lapovo / rukovodilac izrade
 • Plan detaljne regulacije kompleksa “Ravni Gaj ” / rukovodilac izrade

GUP/ Generalni urbanistički planovi i Generalni planovi

 • Generalni plan Kragujevac 2005 / član radnog tima
 • Generalni plan Kragujevac 2015 / član radnog tima
 • Generalni plan Kragujevac 2025 / rukovodilac izrade faze za Rani javni uvid
 • Generalni plan Svilajnac 2020 – Izmena i dopuna / rukovodilac izrade
 • Generalni plan Lapovo 2020 / rukovodilac izrade
 • Generalni plan Novi Pazar /  član radnog tima

PGR / Planovi generalne regulacije 

 • Plan generalne regulacije Preševo / rukovodilac izrade
 • Izmena i dopuna PGR Gradskog centra Stara Varoš Kragujevac / rukovodilac izrade

POU / Planovi opšteg uredjenja

 • Plan opšteg uređenja područja Resavske pećine / rukovodilac izrade
 • Plan opšteg uređenja naselja Gruža / rukovodilac izrade

PP / Prostorni planovi

 • Prostorni plan opštine Herceg Novi / rukovodilac izrade Faze postojeće stanje
 • Prostorni plan opštine Svilajnac / član radnog tima
 • Prostorni plan područja posebne namene Brodarevo / član radnog tima
 • Prostorni plan opštine Gornji Milanovac / rukovodilac izrade

RPP / Regionalni prostorni plan

 •   Regionalni prostorni plan Šumadije i Pomoravlja /  član radnog tima